ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - Δελτίο Τύπου από την παράσταση στα γραφεία των νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης-Αξιολογητών

Published by uploader1 on Δευ, 05/01/2023 - 18:21
Περίληψη ανάρτησης: 

Την Τετάρτη26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε παράσταση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά στα γραφεία των νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης - Αξιολογητών. Στη συνάντηση παρέστησαν όλοι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην δυο που απουσίαζαν για σοβαρούς οικογενειακούς και υπηρεσιακούς λόγους).Με την έναρξη της συνάντησης οι εκπρόσωποι των συλλόγων έλαβαν τον λόγο και έθεσαν τα παρακάτω:

Συνημμένο αρχείο: