ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Συγκρότηση Δ.Σ. του συλλόγου μας μετά τις εκλογές της 1 Δεκέμβρη 2010

Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στρίκος Δημήτρης( ΠΑΣΚ)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαγενάς Θωμάς( ΠΑΣΚ)

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καραϊσκάκης Βαγγέλης (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)

ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδόπουλος Θοδωρής (ΠΑΣΚ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαδούλης Μάριος (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ)

ΜΕΛΗ: Παρασκευοπούλου Μαρία και Αποστόλου Νίκος από τη Δημοκρατική Παρέμβαση και Συσπείρωση

Η παραπάνω σύνθεση αφορά στο πρώτο έτος της θητείας του Δ.Σ.

Την επόμενη χρονιά θα γίνει ανασύνθεση , ως εξής:

Πρόεδρος  και Ταμίας από τη Δημοκρατική Παρέμβαση και Συσπείρωση, Γεν. Γραμματέας από την ΠΑΣΚ και οι υπόλοιπες θέσεις ως έχουν

 

Κατανομή σχολείων στα μέλη του Δ.Σ.

            Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 17-1-2011 έγινε η παρακάτω κατανομή.

Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση των σχολείων μέσω φαξ, e-mail και προσωπικών επισκέψεων.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους όταν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται στα μέλη του ΔΣ.

 

Δημήτρης Στρίκος: 6ο , 2ο και 3ο Δημοτικά Σχολεία Αγ. Ιωάννη Ρέντη,

2ο , 3ο , 6ο  και 7ο Νηπιαγωγεία Ρέντη

 

Θωμάς Βαγενάς: 15ο  και 16ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, 4ο Δημοτικό Ρέντη

      16ο Νηπιαγωγείο Πειραιά και 4ο Νηπιαγωγείο Ρέντη

 

Βαγγέλης Καραϊσκάκης: 28ο , 21ο  Δημοτικά Σχολεία Πειραιά, Ειδικό Πειραιά

43ο , 15ο Νηπιαγωγεία Πειραιά

 

Θοδωρής Παπαδόπουλος: 36ο, 29ο και 38ο Δημοτικό Πειραιά

36ο , 45ο και 29 Νηπιαγωγεία Πειραιά

 

Νίκος Αποστόλου: 1ο Δημ. Ν.Φαλήρου, 35ο  και 53ο Δημ. Πειραιά

                                    1ο Νηπ. Ν.Φαλήρου, 35ο , 54ο και 57 Νηπ. Πειραιά

 

Μαρία Παρασκευοπούλου: 1ο και 5ο Δημοτικό Ρέντη, 2ο Δημ. Ν. Φαλήρου

1ο και 5ο Νηπιαγωγείο Ρέντη, 2ο Νηπ. Ν.Φαλήρου

 

Μάριος Χαδούλης: 14ο , 17ο και 47ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά

4ο, 8ο και 14ο Νηπιαγωγεία Πειραιά

 

 

 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24/11/2009 έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

Η νέα σύνθεση είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Στρίκος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Αποστόλου Νικόλαος

Γενική Γραμματέας: Παρασκευοπούλου Μαρία

Ταμίας: Βαγενάς Θωμάς

Ειδικός Γραμματέας: Κώστογλου Σταύρος

Μέλος: Καραϊσκάκης Ευάγγελος

Μέλος: Παπαδόπουλος Θεόδωρος

Τα τηλέφωνα και τα σχολεία ενημέρωσης, που αντιστοιχούν στον καθένα, είναι τα ίδια με την αρχική σύνθεση, που ακολουθεί.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Το Δ.Σ. μετά τις εκλογές που έγιναν στο σύλλογό μας στις 3 Δεκεμβρίου 2008 και τα σχολεία ενημέρωσης για κάθε ένα από τα μέλη του:

Πρόεδρος: Παρασκευοπούλου Μαρία (τηλ.6944440382)

Σχολεία ενημέρωσης: Δημ. Σχ. και Νηπ. 4ο και 5ο Ρέντη και 1ο Ν. Φαλήρου

Αντιπρόεδρος: Αποστόλου Νίκος(τηλ.6936808086)

Σχολεία ενημέρωσης:το 2ο Δημ. Σχ. και Νηπ. Ν. Φαλήρου, το 35ο Δημ. Σχ. Πειραιά, το 36ο Δημ. Σχ. και Νηπ. Πειραιά

Γραμματέας: Παπαδόπουλος Θοδωρής(τηλ.6945553392)

Σχολεία ενημέρωσης: το 15ο , 16ο , 17ο Δημ. Σχ. και 8ο, 14ο, 16ο Νηπ. Πειραιά,

Ταμίας: Καραϊσκάκης Βαγγέλης(τηλ.6945391006)

Σχολεία ενημέρωσης: τα 14ο, 21ο, 28ο Δημ. Σχ. Πειραιά και τα 4ο, 15ο, 43ο Νηπ. Πειραιά

Μέλος: Βαγενάς Θωμάς(6977088699)

Σχολεία ενημέρωσης:  τα 2ο και 6ο Δημ. Σχ. Ρέντη, τα 2ο, 6ο και 7ο Νηπ. Ρέντη, το 53ο Δημ. Σχ. Πειραιά και το 14ο Νηπ. Πειραιά

Μέλος: Στρίκος Δημήτρης(τηλ.697687051)

Σχολεία ενημέρωσης: τα 1ο και 3ο Δημ. Σχ. και Νηπ. Ρέντη,47ο Δημ. Σχ. Πειραιά,54ο και 57ο Νηπ. Πειραιά

Μέλος: Κώστογλου Σταύρος(τηλ.6945381144)

Σχολεία ενημέρωσης: το Μιχαλήνειο Ειδικό Σχ. Πειραιά, τα 38ο και 29ο Δημ. Σχ. Πειραιά και τα 29ο, 45ο, 47ο Νηπ. Πειραιά

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.