ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - Κοινή Ανακοίνωση για τις εξετάσεις τύπου Pisa

Published by uploader1 on Δευ, 05/01/2023 - 18:23
Περίληψη ανάρτησης: 

Το υπουργείο Παιδείας για δεύτερη χρονιά επιδιώκει να πραγματοποιήσει στις 10 Μαΐου 2023 σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για χιλιάδες μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε 600 επιλεγμένες σχολικές μονάδες της χώρας, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Με βάση τη νομοθεσία οι εξετάσεις αυτές μπορούν να επεκταθούν με μια υπουργική απόφαση και σε άλλα μαθήματα αλλά και σε άλλες τάξεις (ν.4823/2021, άρθρο 107). Ενώ στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και σχολικής μονάδας». Επομένως, οι επιδόσεις των μαθητών, παρ’ ότι δεν δημοσιοποιούνται σε ατομικό επίπεδο, καθορίζουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων από κάθε σχολική μονάδα.

Συνημμένο αρχείο: