ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - Νέες δομές συγκεντρωτισμού, ελέγχου, αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης, αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης

Published by uploader1 on Παρ, 04/27/2018 - 08:47
Περίληψη ανάρτησης: 

Το νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς ψήφιση, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των βασικών κατευθύνσεων κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπεται η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η αξιολόγηση για τα στελέχη εκπαίδευσης (στα οποία περιλαμβάνονται και υποδιευθυντές/ντριες, προϊστάμενοι/ες νηπιαγωγείων), αποδομείται η ειδική αγωγή αλλάζοντας τον ρόλο των ΚΕΔΔΥ και μεταθέτοντας στους εκπαιδευτικούς την αντιμετώπιση και αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, συγχωνεύονται και υποβαθμίζονται οι τομείς Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, διαμορφώνεται μια νέα, πιο σύνθετη και γραφειοκρατική δομή εποπτικού ελέγχου των σχολείων, με αξιολόγηση, λογοδοσία κ.ά.