ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - Απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης

Published by uploader1 on Παρ, 10/19/2018 - 14:48
Περίληψη ανάρτησης: 

Τις ημέρες αυτές ολοκληρώθηκε η επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης και προχώρησε η συγκρότηση των ΠΕΚΕΣ που θα αποτελέσουν αντικειμενικά τον βασικό μηχανισμό για την προώθηση της αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης στο δημόσιο σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του αντιεκπαιδευτικού νόμου 4547/2018 για τις λεγόμενες «νέες δομές στην εκπαίδευση», επιδιώκει να εφαρμόσει σε πρώτη φάση την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (αξιολόγηση στελεχών, προγραμματισμός-αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων) ακολουθώντας -σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ- την τακτική της εμπέδωσης «κουλτούρας αξιολόγησης».