ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - Για τις συνεδριάσεις των τριμερών επιτροπών στους δήμους Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και Πειραιά με θέμα την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Published by uploader1 on Πέμ, 12/06/2018 - 17:58
Περίληψη ανάρτησης: 

Στις 19 και 21 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στα δημαρχεία Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και Πειραιά αντίστοιχα, οι συνεδριάσεις των τριμερών επιτροπών του άρθρου 33 του Ν. 4521/2018 για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο οι τριμερείς αυτές επιτροπές διατυπώνουν γνώμη προς την Περιφερειακή Διεύθυνση, η οποία με τη σειρά της εισηγείται στα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, προκειμένου να οριστούν οι δήμοι στους οποίους θα γίνει υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική αγωγή. Την τριμερή επιτροπή αποτελούν ως Πρόεδρος ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της κάθε Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης και ως μέλη ο οικείος Δήμαρχος και ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εκπαιδευτικών.