ΔΟΕ - Έκθεση Πεπραγμένων ΔΣ ΔΟΕ 2018-2019

Published by uploader1 on Παρ, 05/31/2019 - 09:40
Περίληψη ανάρτησης: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. που προέκυψε μετά το πέρας της 86η Γενική Συνέλευση του κλάδου και κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, στις 26 Ιουνίου 2017, παρουσιάζει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό της Δ.Ο.Ε., την έκθεση πεπραγμένων για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του (2018-2019).