ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ - Για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Published by uploader1 on Δευ, 06/07/2021 - 18:30
Περίληψη ανάρτησης: 

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, από τη νέα σχολική χρονιά 2020-2021 εντάσσονται τα εργαστήρια δεξιοτήτων ως ένα ακόμα «μάθημα» στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων της χώρας. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισήχθησαν πιλοτικά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 218 σχολεία με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.7/79511/ΓΔ4/24-6-2020. Όπως βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς, καμία ουσιαστική αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, καθώς η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, στην ουσία, δεν επέτρεψε την εφαρμογή των εργαστηρίων στα σχολεία όπου εισήχθηκαν.