ΔΗΣΥ - Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία: Συγκεντρωτισμός, γραφειοκρατία, ασφυκτικός έλεγχος, έλλειψη διαφάνειας, αντικειμενικότητας και συλλογικότητας

Published by uploader1 on Δευ, 07/19/2021 - 12:29
Περίληψη ανάρτησης: 

Η  Παιδεία έχει στον πυρήνα της ύπαρξης και της θεώρησής της τον άνθρωπο. Κυρίαρχος στόχος της είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια   των ανθρωπιστικών αξιών, καθώς και  η ανατροπή των συνθηκών που γεννούν ανισότητες για τους μαθητές. Η προσφορά του δημόσιου αγαθού της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη παράμετρος  για την πρόοδο και τη κοινωνική ευημερία  της νέας γενιάς και της ελληνικής κοινωνίας.

Συνημμένο αρχείο: